Cekom

SmartCity.Energy&Environment

Sorry, this entry is only available in Croatian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Naziv IRI projekta: Razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.Energy&Environment

Kratki opis projekta:

Temeljna odrednica razvoja pametnih gradova je njihova održivost. Inovacijski potencijal grada može se ostvariti samo na održivim temeljima. Osnovni je cilj projekta SmartCity.Energy&Environment pametni grad učiniti što energetski učinkovitijim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana oslanjajući se pritom na ulaze prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada, kako kroz planski pristup, tako i u svakodnevnom radu, kroz razvoj kompletnih inovacijskih platformi. Pored što odgovornijeg i efikasnijeg korištenja gradske infrastrukture i prirodnih resursa, održivost pametnog grada čine i ekonomska održivost, društvena kolaboracija i inkluzivnost. Ovaj projekt čini pet modula: EnergyEfficiency čiji je cilj ciljano upravljanje i planiranje energetske učinkovitosti u okruženju pametnog grada; KPI Evaluator čiji je cilj razviti i pratiti ekonomske pokazatelje na području energetske učinkovitosti i održivog okoliša, potom projekt; SmartWaste sa ciljem razvoja kompletnog rješenja za učinkovito upravljanje gospodarenjem otpadom u gradu; Smart Lighting Network pokrenut sa ciljem razvoja cjelovitog rješenja za učinkovito upravljanje javnom rasvjetom i popratnom infrastrukturom; modul EmPower u sklopu kojeg se razvija IT i društvena platforma za implementaciju projekata energetske učinkovitosti kroz aktivaciju krajnjih korisnika. Implementacijom ovog projekta unutar pametnog grada osigurava se eksploatacija postojeće infrastrukture na moderan, društveno prihvatljiv i energetski i resursno učinkovit način. Gradske usluge pritom prestaju biti predmet zagušenja i rasipanja energije i resursa. Ovaj projekt, kroz analizu postojećeg stanja, razvoj novih rješenja, praćenje indikatora te predano uključivanje građana, pruža snažnu poveznicu trenutnih resursa grada i novih sustava, s tehničke, društvene i ekonomske strane. Kroz analizu postojećeg stanja, razvoj novih rješenja i praćenje ključnih indikatora s tehničke, društvene i ekonomske strane dolazi se do pune povezanosti trenutnih resursa grada s novo razvijenim sustavima cjelokupnog CEKOM-a za pametne gradove.

Projekt SmartCity.Energy&Environment kroz jasno izraženu inkluzivnu i kolaborativnu karakteristiku pruža krajnjim korisnicima – građanima pametnog grada – mogućnost izravnog sudjelovanja u razvoju modela energetske učinkovitosti i održivosti pametnog grada sa ciljem zadržavanja i povećanja razine kvalitete života u gradu.

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Energija i održivi okoliš

Energetske tehnologije, sustavi i oprema:

sustavi gospodarenja energijom za planiranje, investiranje, upravljanje u stvarnom vremenu i praćenje energetske učinkovitosti te smanjenje emisije CO2
sustavi za gospodarenje energijom i podršku funkcioniranju tržišta energije na razinama mikromreža, pametnih mreža i pametnih gradova
inovativna IKT rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i rješenja za predviđanje
potrošnje i proizvodnje za podršku upravljanju energijom i tržišne operacije u mikro i pametnim mrežama
napredna rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama (arhitektonska, građevinska, strojarska, elektrotehnička, upravljačka i njihove sinergijske kombinacije) procesna i ugradbena računalna automatizacija i upravljački procesi
rješenja za pametna mjerenja i Internet stvari (eng. Internet of Things)

Indikativne IRI teme u PTPP: Sustavi gospodarenja energijom za planiranje, investiranje, upravljanje u stvarnom vremenu i praćenje energetske učinkovitosti te smanjenje emisije CO2, IKT rješenja povezana s energetskim sektorom (Pametni gradovi i regije, komunalna infrastruktura, pametna mobilnost “Smart Mobility” i pametno življenje “Smart Living”, inventarizacija energetskih objekata, sustava i opreme u okolišu i povezanih procesa upravljanja i nadzora energetske imovine, inventura fizičkih i logičkih mreža, inventura usluga, energetsko dimenzioniranje prilikom projektiranja opskrbnih mreža)

Promet i mobilnost

Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

održive platforme za ugradbene HW/SW sustave i komponente

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

oprema, sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju