Cekom

SmartCity.Energy&Environment

Naziv IRI projekta: Razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.Energy&Environment

Kratki opis projekta:

Temeljna odrednica razvoja pametnih gradova je njihova održivost. Inovacijski potencijal grada može se ostvariti samo na održivim temeljima. Osnovni je cilj projekta SmartCity.Energy&Environment pametni grad učiniti što energetski učinkovitijim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana oslanjajući se pritom na ulaze prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada, kako kroz planski pristup, tako i u svakodnevnom radu, kroz razvoj kompletnih inovacijskih platformi. Pored što odgovornijeg i efikasnijeg korištenja gradske infrastrukture i prirodnih resursa, održivost pametnog grada čine i ekonomska održivost, društvena kolaboracija i inkluzivnost. Ovaj projekt čini pet modula: EnergyEfficiency čiji je cilj ciljano upravljanje i planiranje energetske učinkovitosti u okruženju pametnog grada; KPI Evaluator čiji je cilj razviti i pratiti ekonomske pokazatelje na području energetske učinkovitosti i održivog okoliša, potom projekt; SmartWaste sa ciljem razvoja kompletnog rješenja za učinkovito upravljanje gospodarenjem otpadom u gradu; Smart Lighting Network pokrenut sa ciljem razvoja cjelovitog rješenja za učinkovito upravljanje javnom rasvjetom i popratnom infrastrukturom; modul EmPower u sklopu kojeg se razvija IT i društvena platforma za implementaciju projekata energetske učinkovitosti kroz aktivaciju krajnjih korisnika. Implementacijom ovog projekta unutar pametnog grada osigurava se eksploatacija postojeće infrastrukture na moderan, društveno prihvatljiv i energetski i resursno učinkovit način. Gradske usluge pritom prestaju biti predmet zagušenja i rasipanja energije i resursa. Ovaj projekt, kroz analizu postojećeg stanja, razvoj novih rješenja, praćenje indikatora te predano uključivanje građana, pruža snažnu poveznicu trenutnih resursa grada i novih sustava, s tehničke, društvene i ekonomske strane. Kroz analizu postojećeg stanja, razvoj novih rješenja i praćenje ključnih indikatora s tehničke, društvene i ekonomske strane dolazi se do pune povezanosti trenutnih resursa grada s novo razvijenim sustavima cjelokupnog CEKOM-a za pametne gradove.

Projekt SmartCity.Energy&Environment kroz jasno izraženu inkluzivnu i kolaborativnu karakteristiku pruža krajnjim korisnicima – građanima pametnog grada – mogućnost izravnog sudjelovanja u razvoju modela energetske učinkovitosti i održivosti pametnog grada sa ciljem zadržavanja i povećanja razine kvalitete života u gradu.

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Energija i održivi okoliš

Energetske tehnologije, sustavi i oprema:

sustavi gospodarenja energijom za planiranje, investiranje, upravljanje u stvarnom vremenu i praćenje energetske učinkovitosti te smanjenje emisije CO2
sustavi za gospodarenje energijom i podršku funkcioniranju tržišta energije na razinama mikromreža, pametnih mreža i pametnih gradova
inovativna IKT rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i rješenja za predviđanje
potrošnje i proizvodnje za podršku upravljanju energijom i tržišne operacije u mikro i pametnim mrežama
napredna rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama (arhitektonska, građevinska, strojarska, elektrotehnička, upravljačka i njihove sinergijske kombinacije) procesna i ugradbena računalna automatizacija i upravljački procesi
rješenja za pametna mjerenja i Internet stvari (eng. Internet of Things)

Indikativne IRI teme u PTPP: Sustavi gospodarenja energijom za planiranje, investiranje, upravljanje u stvarnom vremenu i praćenje energetske učinkovitosti te smanjenje emisije CO2, IKT rješenja povezana s energetskim sektorom (Pametni gradovi i regije, komunalna infrastruktura, pametna mobilnost “Smart Mobility” i pametno življenje “Smart Living”, inventarizacija energetskih objekata, sustava i opreme u okolišu i povezanih procesa upravljanja i nadzora energetske imovine, inventura fizičkih i logičkih mreža, inventura usluga, energetsko dimenzioniranje prilikom projektiranja opskrbnih mreža)

Promet i mobilnost

Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

održive platforme za ugradbene HW/SW sustave i komponente

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

oprema, sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju